Avlösarservice i hemmet

Den som har funktionsnedsättning kan beviljas avlösarservice i hemmet. Avlösare ger anhöriga avlastning i omvårdnadsarbetet och möjlighet till egna aktiviteter.

Du ansöker om avlösarservice hos din kommun.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.