Avlösarservice i hemmet

Den som har funktionsnedsättning kan beviljas avlösarservice i hemmet för att anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet och möjlighet till egna aktiviteter.

Du ansöker om avlösarservice hos din kommun.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning