Boendestöd

Av boendestödjaren får du hjälp att själv klara ditt vardagsliv. Målet är att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning. Du kan få det i och utanför din egen bostad. Boendestödjaren kan också förmedla kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Boendestöd är kostnadsfritt.

Du ansöker om boendestöd hos en handläggare i din hemkommun.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning