God man och förvaltare

En god man utför uppgifter för en annan persons räkning. En förvaltare kan utses till en person som till exempel på grund av sjukdom inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom.

God man

En god man utför uppgifter för en annan persons räkning. Det är ett uppdrag och en god man kan få sitt uppdrag av olika skäl. En person kan behöva stöd med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller "sörja för sin person". 

Du som får en god man ska godkänna det.

Kontakta överförmyndarförvaltningen på Uppsala kommun för ansökan om god man. Förvaltningen är gemensam för samtliga kommuner inom Uppsala län. 

Förvaltare

En förvaltare kan utses till en person som till exempel på grund av sjukdom inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom. Ett förvaltarskap är en mer ingripande åtgärd än en god man.

Du ansöker om förvaltarskap hos överförmyndarförvaltningen på Uppsala kommun. Förvaltningen är gemensam för samtliga kommuner inom Uppsala län.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Hitta på sidan