Hemtjänst

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma och behålla din livskvalitet.

Hemtjänst kan beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (SOL). Det innebär att du, efter en individuell prövning, kan få hjälp med olika sysslor i hemmet. Det kan till exempel gälla matinköp, städning, tvätt eller matlagning. Du betalar en avgift för hemtjänsten enligt din kommuns hemtjänsttaxa.

Hemtjänst söker du hos kommunen där du bor.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning