Kontaktperson

En kontaktperson kan ge ett personligt stöd som underlättar för dig att leva ett självständigt liv.

Kontaktpersonen kan vara med som stöd och hjälp vid till exempel fritidsaktiviteter och vid kontakter med myndigheter då det inte krävs specialiserad juridisk kompetens.

Kontaktperson kan beviljas som en insats enligt LSS, eller som ett bistånd enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.