Korttidsvistelse

Om du har en funktionsnedsättning finns möjlighet till miljöombyte och socialt utbyte under trygga former. Det kallas korttidsvistelse.

Korttidsvistelse är en tillfällig vistelse utanför hemmet, för dig som har en funktionsnedsättning. Det kan vara att du behöver miljöombyte eller rekreation, eller så har du föräldrar eller en annan närstående i din familj som behöver avlastning.

Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på annat sätt, till exempel lägervistelse.

Var ansöker jag om att få korttidsvistelse?

Om du omfattas av LSS ansöker du hos handläggare i den kommun du bor. Om du inte omfattas av LSS kan du söka stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.