Korttidsvistelse

Om du har en funktionsnedsättning finns möjlighet till miljöombyte och socialt utbyte under trygga former. Det kallas korttidsvistelse.

Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på annat sätt, till exempel lägervistelse. Om du omfattas av LSS ansöker du hos handläggare i den kommun du bor. Om du inte omfattas av LSS kan du söka stöd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning