Ledsagare

Ledsagaren kan underlätta för dig som har en funktionsnedsättning så att du kan ta dig till och ifrån olika aktiviteter och delta i samhällslivet.

Ledsagarservice är en personlig service som ska vara anpassad efter dina behov.

Du kan till exempel beviljas ledsagning för att kunna delta i fritidsaktiviteter, resor eller för att besöka vänner.

Ledsagarservice kan beviljas som en insats enligt lagen om stöd och service (LSS) eller som en insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Beviljas insatsen enligt LSS är den avgiftsfri.

Ansökan om ledsagarservice gör du hos kommunen där du bor.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.