Personligt ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan i de flesta av länets kommuner ansöka om att få ett personligt ombud. Ombudet verkar som stöd för dig i kontakter med olika myndigheter.

Stödet kan sökas direkt av dig, eller av annan person i samråd med dig. Det personliga ombudet ska vara ett stöd för dig i kontakten med olika myndigheter, till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Du ansöker om personligt ombud hos din hemkommun.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning