Personligt ombud

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan i de flesta av länets kommuner ansöka om att få ett personligt ombud. Ombudet verkar som stöd för dig i kontakter med olika myndigheter.

Stödet kan sökas direkt av dig, eller av annan person i samråd med dig. Det personliga ombudet ska vara ett stöd för dig i kontakten med olika myndigheter, till exempel hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Du ansöker om personligt ombud hos din hemkommun.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.