Taltjänst

För dig som bor i Uppsala län erbjuder Tolkcentralen tolkservice för dig som har skador eller svårigheter som påverkar ditt tal, din röst eller din språkliga förmåga.

Svårigheterna kan handla om:

  • Ett otydligt tal.
  • Svårighet att hitta ord.
  • Läs- och skrivsvårigheter.

Personer som kan ha användning av taltjänst kan till exempel ha afasi, dyslexi, cerebral pares eller neurologisk sjukdom.

Taltjänst innebär att en taltjänst-tolk från Tolkcentralen kan följa med vid alla typer av kontakter, till exempel vid besök hos myndigheter, sjukhus och föreningar. Tolken kan då förtydliga utan att ta över samtalet, anteckna, ge utrymme för mer tid eller läsa upp förberedda texter.

Tolken är opartisk och har tystnadsplikt. Du behöver ingen remiss för att få hjälp med taltjänst. Tolkservicen är gratis för tolkanvändaren, men i vissa fall har myndigheter betalningsansvar.

Kontakt

Kontakta Tolkcentralen

Telefon: 018-611 67 34

SMS/3G: 070-322 67 34

Texttelefon och bildtelefon: uppsala.tolkcentralen@ectalk.se

E-post tolkcentralen@regionuppsala.se

Du kan även kontakta Tolkcentralen genom: 1177.se e-tjänster

Hitta på sidan