Barnkonventionen

Barnkonventionen syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Varje människa under 18 år räknas som barn. Barnkonventionen berättar vilka rättigheter som ska gälla för alla barn i hela världen.