Färdtjänstlagen

Färdtjänstlagen beskriver kommunens ansvar och skyldigheter att ordna färdtjänst. Där står också om vilka förutsättningar som gäller för att du ska få färdtjänst.