Funktionsrättsguiden

Funktionsrättsguiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter.

Visste du att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Konventionen beskriver dina rättigheter och Sverige ska se till att rättigheterna genomförs.

Funktionsrättsguiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att ansöka om stöd eller överklaga beslut från myndigheter.

Funktionsrättsguidens webbplats.