Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

I Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om regionernas ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård.

I lagen står det bland annat att regionerna skall erbjuda habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Det gäller också för tolkservice när det gäller så kallad vardagstolkning för personer som är barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

Lagtext: Hälso- och sjukvårdslagen - på Riksdagens webbplats.