Lag om riksfärdtjänst

Lagen om riksfärdtjänst reglerar skyldigheter och ansvar för riksfärdtjänsten.

Personer med betydande funktionshinder som vill resa mellan kommuner i Sverige kan beviljas riksfärdtjänst om de måste resa på ett särskilt dyrt sätt.

Ett skäl kan vara att man behöver hjälp av annan person, ledsagare under resan eller måste åka med särskilt fordon. Funktionsnedsättningen ska vara stort och bestå i minst tolv månader.

Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Riksfärdtjänst söker du i den kommun du bor.

Lagtext: Lag om Riksfärdtjänst - på Riksdagens webbplats.