Lagar och regler om tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet (MFD) har samlat information om lagar, regler och bestämmelser som handlar om krav på tillgänglighet.

Sammanställningen beskriver krav på tillgänglighet inom dessa områden:

  • Samhällsplanering och byggd miljö.
  • Transporter.
  • Information och kommunikation.
  • Verksamhetsinriktade krav.
  • EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Lagar och regler för tillgänglighet på MFD:s webbplats.