Brukarombudet i din kommun

I några av länets kommuner finns en ombudsman som ger tips, råd eller vägledning angående personer med funktionsnedsättning.

Brukarombudet i Uppsala

Brukarombudet arbetar för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla medborgare som har en funktionsnedsättning.

Brukarombudets arbete omfattar alla kommunens verksamheter och bolag. Det består till exempel av att följa upp kommunens strategiska arbete för personer som har en funktionsnedsättning. Arbetet sker i nära samarbete med brukar- och intresseorganisationer. Om du har frågor eller behöver tips, råd eller vägledning angående personer med funktionsnedsättning kan du kontakta brukarombudet.

Läs mer på Uppsala kommuns webbplats om brukarombudet.

Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta i Håbo kommun

Ombudsmannen finns för att ge vägledning och stöd för dig som är över 65 år och för dig som har en funktionsnedsättning. Ombudsmannen fungerar som en neutral funktion som kan stödja dig i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Du kan vända dig till ombudsmannen och vara helt anonym om du vill. Ombudsmannen har tystnadsplikt.

Läs mer på Håbo kommuns webbplats om ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta.