Om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med din vård, behandling eller ett beslut bör du i första hand vända dig till den vårdenhet eller myndighet du är missnöjd med.