Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering som har samband med:

  • Kön, könsidentitet eller könsuttryck.
  • Etnisk tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning.
  • Sexuell läggning eller ålder.

Om du upplever att du har blivit diskriminerad på grund av din funktionsnedsättning kan du lämna tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats.