Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering som har samband med:

  • Kön, könsidentitet eller könsuttryck.
  • Etnisk tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning.
  • Sexuell läggning eller ålder.

Om du upplever att du har blivit diskriminerad på grund av din funktionsnedsättning kan du lämna tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.