När du inte är nöjd med hälso- och sjukvården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Information för dig som inte är nöjd med vården på 1177 Vårdguiden