Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är för dig som inte når gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Varje elev har rätt att få utvecklas i skolan, utifrån sina förutsättningar och behov. 

Kommunen där du är folkbokförd avgör om du har rätt till utbildning inom anpassad gymnasieskola, det vill säga beslutar om du tillhör målgruppen. För att avgöra detta behövs fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • en medicinsk bedömning.

Läs mer om anpassad gymnasieskola på Skolverkets webbplats.

Du kan också läsa mer om anpassad gymnasieskola på din kommuns webbplats.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.