Folkhögskola

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för dig med funktionsnedsättning. Det finns också speciella kurser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Varje folkhögskola beskriver på sin egen webbplats hur skolan passar personer med funktionsnedsättning och hur tillgänglig skolan är. Där står till exempel om det finns hörslinga, om skolan passar synskadade eller om skolan har särskilda hjälpmedel. Kontakta den folkhögskola som är aktuell för dig om du vill veta mer.

Om stöd för dig som har funktionsnedsättning - på folkhogskola.nu.