Anpassad grundskola

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i anpassad grundskola kan kommunen utreda om eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola.

Vad är anpassad grundskola?

Anpassad grundskola är till för elever som har svårt att klara grundskolans mål på grund av intellektuell funktionsnedsättning. 

Även elever som har fått en betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada kan få gå i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola har årskurserna 1–9.

Mer information

Ladda ner broschyren "Anpassad grundskola är till för ditt barn" från skolverket.se.

Läs mer om anpassad grundskola på din kommuns webbplats.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.