Gymnasieskola

Gymnasieskolan är en frivillig skolform som är avsedd för barn och ungdomar som fullföljt grundskolan. Också gymnasieskolan ska vara en skola för alla elever där särskilt stöd ska ges till dem som behöver det.

Inom gymnasieskolan finns treåriga nationella program, specialutformade program och så kallade individuella program. Ett individuellt program kan vara lämpligt för elever med behov av särskilt stöd. Programmet ska först och främst förbereda eleven för studier på ett nationellt eller specialutformat program.

Inom gymnasieskolan gäller i princip samma riktlinjer och rekommendationer kring elever i behov av särskilt stöd som för grundskolan. Också gymnasieskolan ska vara en skola för alla elever där särskilt stöd ska ges till dem som behöver det. Detta är en angelägenhet för alla som arbetar i skolan och ytterst rektors ansvar.

Skollagens allmänna bestämmelser om gymnasieskolan - information på Riksdagens webbplats.