Högskolestudier

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

Funktionsnedsättningen kan till exempel vara:

  • Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
  • Psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  • Hörselnedsättning.
  • Synnedsättning.
  • Rörelsenedsättning.
  • Kroniska sjukdomar.

Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Studera med funktionsnedsättning - information på Uppsala Universitets webbplats.

Språkverkstaden

Om du har diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan Språkverkstaden vid Uppsala universitet ge dig särskild hjälp.

Information till dig med läs- och skrivsvårigheter - på Uppsala universitets webbplats.

Särskilt utbildningsstöd

Har du en rörelsenedsättning, en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du få särskilt stöd under utbildningen av en stödperson. Det är skolan som ansöker om särskilt utbildningsstöd via specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Studera med funktionshinder.nu

På webbplatsen Studera.nu hittar du övergripande information om studier och funktionsnedsättning. Där finns länkar till alla samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid universitet och högskolor.

Om att studera med funktionshinder - på webbplatsen studera.nu.