Stödinsatser vid vuxenstudier

Personer med funktionsnedsättning kan behöva olika stödinsatser vid studier inom vuxenutbildningen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM är en kunskapsbank inom specialpedagogik. Myndigheten ska verka för att förskolor, skolor och vuxenutbildningar möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga.

Webbplats för specialpedagogiska skolmyndigheten.

Information på andra webbplatser

Om studiehjälp och stöd - Enköpings kommuns webbplats.

Om lärcentrum (gäller Uppsala och Knivsta) på Uppsala kommuns webbplats.

På övriga kommuners webbplatser hittar vi ingen särskild information om stöd vid vuxenutbildning.