Stödinsatser vid vuxenstudier

Personer med funktionsnedsättning kan behöva olika stödinsatser vid studier inom vuxenutbildningen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det stöd de erbjuder kan handla om individers lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. De utgår från att alla, oavsett funktionsförmåga har rätt till fungerande utbildning.

Webbplats för specialpedagogiska skolmyndigheten

Information på andra webbplatser

Enköpings kommun - Om studiehjälp och stöd

Uppsala kommun - Om lärcentrum (gäller Uppsala och Knivsta)

På övriga kommuners webbplatser hittar vi ingen särskild information om stöd vid vuxenutbildning.