Habilitering och rehabilitering

Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att man med habilitering menar insatser till personer med medfödda funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder.

Rehabilitering

Med rehabilitering menas att återskapa förmåga genom insatser till personer som skadats senare i livet genom olycka, sjukdom eller liknande.

Om rehabilitering efter stroke - information på 1177.se.

Habilitering

Habilitering är det stöd och den behandling som ges till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning för att de ska få möjlighet att bibehålla och utveckla sina förmågor.

Syftet är att ge barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för aktivt deltagande i samhället.

Habilitering kan till exempel vara:

  • Information och utbildning om din funktionsnedsättning.
  • Kartläggning av dina behov.
  • Hjälp att kontakta rätt myndighet och att samordna de insatser som ges till dig från olika vårdgivare och andra.
  • Utprovning och träning med olika hjälpmedel.
  • Rådgivning och stöd av till exempel arbetsterapeut, kurator, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, logoped.
  • Behandling.
  • Att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer nära dig, till exempel personal i förskola, skola, boende, daglig verksamhet och personliga assistenter.
  • Stöd till anhöriga och andra närstående.

Om habilitering - information på 1177.se.

Habiliteringen i Uppsala län - kontaktuppgifter.

Hitta på sidan