Habilitering och rehabilitering

Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att man med habilitering menar insatser till den som har medfödda funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder.

Rehabilitering

Med rehabilitering menas att återskapa förmåga genom insatser till personer som skadats genom olycka, sjukdom eller liknande.

Om rehabilitering efter stroke - information på 1177.se.

Habilitering

Habilitering är det stöd och den behandling som ges till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning för att de ska få möjlighet att bibehålla och utveckla sina förmågor.

Syftet är att ge barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för aktivt deltagande i samhället.

Habilitering kan till exempel vara:

  • Information och utbildning om din funktionsnedsättning.
  • Kartläggning av dina behov.
  • Utprovning och träning med olika hjälpmedel.
  • Rådgivning och stöd av till exempel arbetsterapeut, kurator, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, logoped.
  • Behandling.
  • Att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer nära dig, till exempel personal i förskola, skola, boende, daglig verksamhet och personliga assistenter.
  • Stöd till anhöriga och andra närstående.

Om habilitering - information på 1177.se.

Habiliteringen i Uppsala län - kontaktuppgifter.

Hjälpguiden

Infotekets guide till råd, stöd och behandling i Uppsala län.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Hitta på sidan