Tandvård vid funktionsnedsättning

Du kan behöva mer tandvård än andra om du har vissa sjukdomar och vissa funktionsnedsättningar under lång tid.

Du kan ha rätt att få särskild tandvård om du har ett stort omvårdnadsbehov eller en viss sjukdom.

Om tandvård vid stort omvårdnadsbehov i vardagen - information på 1177.se.

Du behöver ofta mer tandvård än andra om du har vissa sjukdomar och vissa funktionsnedsättningar under lång tid. Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd.

Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning -  på 1177.se.

Om tandvårdsstöd och särskilt tandvårdsbidrag - information på Försäkringskassans webbplats.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.