Vad är autism - Lättläst

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
som påverkar ens sätt att tänka,
vara och kommunicera.

Den som har autism kan uppfatta
saker och händelser på ett annorlunda sätt
mot vad andra människor gör.

Man förstår inte alltid
hur andra tänker och känner
eller vad de menar när de pratar.
Det är svårt att tolka miner,
skämt och tonfall.
Därför kan det vara svårt att få kontakt
och vara med andra.
De flesta vill
men har svårt med relationer.

Det kan leda till
att man undviker andra människor
och håller sig för sig själv
Man kan därför bli isolerad.

Hur märks autism?

Den som har autism
har svårt för förändringar.
Att ha samma rutiner
varje dag är viktigt.

Det kan handla om
att sitta på samma plats på bussen,
vad man äter
eller vilka kläder man trivs i.

Oväntade förändringar
som man inte valt själv
kan skapa stress och oro.
Det kan till exempel vara
att ta en ny väg
från en plats till en annan,
att ha vikarie i skolan
eller att något man planerat
blir inställt.

Man har svårt att tänka ut
vad som kan hända
och att koppla ihop minnen
och sådant man lärt sig
med det som händer nu.

Man kan också reagera
annorlunda på sinnesintryck.
Det kan handla om
lukt, smak, ljud, ljus
eller att ta i något speciellt.
Antingen kan det
kännas spännande
eller väldigt obehagligt.

Många med autism
har ett eller ett par speciella intressen
som de ägnar sig åt
och kan bli väldigt bra på.
Då kan de hålla på med det
i timmar utan att tröttna
och vill inte prata om något annat.
Det kan vara svårt att avbryta
det man är särskilt intresserad av.

En del med autism
upprepar samma rörelser
eller ljud gång på gång.
Det kan kännas
lugnande för dem,
men svårt för omgivningen att förstå.
En del talar med annorlunda
eller entonig röst.

Att ändra på något i rutinerna
kan göra tillvaron otrygg.
Det kan vara svårt
att hitta nya lösningar
när det uppstår problem.
Därför är det viktigt
att andra människor förstår
att minsta förändring i invanda rutiner
kan orsaka utbrott
av förtvivlan eller ilska.

Stöd vid autism

Många behöver hjälp
med att hitta rutiner
som gör vardagen lättare
och sparar energi.

Att vara förberedd
på vad som ska hända
minskar stress.
En trygg och lugn vardag
där det finns förståelse
och lagom höga krav är viktigt.

Den som har autism
kan också ha andra svårigheter.
Det kan vara:

  • Dyslexi, språkstörning och
    inlärningssvårigheter
  • Sömnsvårigheter
  • Add eller adhd
  • Ångest, fobier eller tvångssyndrom
  • Depression
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Epilepsi
  • Motoriska svårigheter.

Den som har flera svårigheter
behöver också mer stöd.

Att få diagnosen

Att få besked om
att någon i familjen
har autism kan vara
både en lättnad och svårt.

Det kan kännas
bra att få en förklaring
och verktyg för
att hantera situationen.

Att prata med andra
i samma situation
kan göra att man förstår
sin funktionsnedsättning bättre.
Där fyller patientorganisationerna
en viktig funktion

Hur ställs diagnosen autism?

Vid misstanke om autism
kan man kontakta sin vårdcentral
för en första bedömning.
Vårdcentralen kan skriva remiss
till en neuropsykiatrisk mottagning
om det behövs.
Där kan man få göra
en neuropsykiatrisk utredning.

Gäller det små barn
kan man kontakta
barnavårdscentralen, BVC.

Gäller det barn i skolåldern
kan man kontakta skolans elevhälsa,
en barnläkarmottagning
eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Hur en neuropsykiatrisk utredning
går till kan du läsa om
På 1177.se.

Få den här texten om autism uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2022-03-16
Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Infotekets övriga faktatexter om autism

Barn med autism i förskola och skola.

Hur går en autismutredning av barn till?

Stödbehov hos ungdomar och vuxna med autism.

Om Alternativ och kompletterande kommunikation.