Autism

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det har ingenting med intelligens att göra, utan med hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Autism påverkar en persons sätt att tänka, vara och kommunicera med andra.

Om autismspektrumtillstånd - fakta på 1177.se

Autism ingår i begreppet autismspektrumtillstånd (AST). På 1177.se kan du läsa om följande:

  • Vad är autismspektrumtillstånd AST?
  • Hur märks autism?
  • När och var ska jag söka vård?
  • Undersökningar och utredningar.
  • Att vara förälder till ett barn med autism.
  • Vilket stöd kan man få?

Om autism på 1177.se.

Infotekets faktatexter om autism

Lättläst om autism.

Barn med autism i förskola och skola.

Hur går en autismutredning av barn till?

Stödbehov hos ungdomar och vuxna med autism.

Om Alternativ och kompletterande kommunikation.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid autism.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om autism.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Infotekets film om autism

I den här filmen berättar psykolog George Rein om autism, vad det är och hur olika det kan vara från person till person. Du får också träffa Ylva-Li och Stina som berättar om sina egna erfarenheter av att leva med autism och att vara anhörig.

Inspelad hösten 2018. Speltid: 24 minuter.
Filmen har svensk text.

Syntolkad version finns här.