Autism

Autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Autism kan märkas olika mycket hos olika personer. För att få diagnosen autism behöver du få en utredning. Det finns stöd och hjälp att få för dig som har autism och för dig som är förälder eller närstående.

Om autism - fakta på 1177.se

Autism är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det förkortas NPF. Det är något du föds med och som du har hela ditt liv. Exakt varför man får autism är inte klart, men det är delvis ärftligt. Det innebär att föräldrar och släktingar ofta har liknande svårigheter.

På 1177.se kan du läsa om följande:

  • Vad är autism?
  • Hur märks autism?
  • När och var ska jag söka vård?
  • Vad innebär en utredning?
  • Vilket stöd kan man få?
  • Att vara förälder till ett barn med autism
  • Du ska få information och vara delaktig

Om autism på 1177.se.

Infotekets faktatexter om autism

Här på webbplatsen kan du också läsa:

 

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid autism.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om autism.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Filmad föreläsning "Autism hos barn och vuxna"

My Säfström gestikulerar engagerat.
My Säfström, psykolog på habiliteringen i Uppsala föreläser om autism. Om diagnoskriterier, det tankemässiga fungerandet och konsekvenser i vardagen.

Inspelad 2 september 2020. Speltid 64 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med My Säfström (öppnas i Quickchannel).

Filmad föreläsning: Autism och OCD - att stötta och behandla

Närbild på föreläsaren Frida Wikberg.

Vad innebär det att ha både autism och OCD (tvångssyndrom)? Frida Wickberg, psykolog på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, berättar om skillnader och likheter mellan de två tillstånden. Vi får en inblick i OCD-behandling och hur den kan anpassas utifrån autism, samt hur man som anhörig kan stötta på bästa vis.

Inspelad 10 februari 2021. Speltid 56 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Frida Wickberg (öppnas i Streamio).

Starta en syntolkad version av föreläsningen med Frida Wickberg (öppnas i Streamio).

Filmad föreläsning "Autism och adhd vid cerebral pares"

Närbild på Magnus ansikte.

Nya undersökningar har visat att 45 procent av barnen med cerebral pares också har autism och/eller adhd. Det är viktigt att varje barn med cp får sina funktioner och funktionsnedsättningar beskrivna tidigt så att rätt stöd kan ges i rätt tid till rätt barn. Magnus Påhlman (med. dr. och barnneurolog) berättar om resultaten från sitt avhandlingsprojekt och vad det kan innebära.

Inspelad 3 november 2021. Speltid 64 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Magnus Påhlman (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Magnus Påhlman (öppnas i Streamio).