Flerfunktions-nedsättning

Med flerfunktionsnedsättning menas att en person har en kombination av svår rörelsenedsättning och svår intellektuell funktionsnedsättning.

Flerfunktionsnedsättning avser oftast en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov. Den motsvarande internationella benämningen är PIMD (Profound Intellectual and Multiple Disabilities). Funktionsnedsättningens grad kan anges med hänvisning till klassifikationer såsom DSM-5 och Gross Motor Function Classification System (GMFCS).

Ibland används flerfunktionsnedsättning i betydelsen ’flera funktionsnedsättningar’, utan precisering av funktionsnedsättningarnas art eller allvarlighetsgrad.

Flerfunktionsnedsättning används alltså i olika betydelser. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses.

Citat från Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsens termbank.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om stödet till personer med flerfunktionsnedsättning i Uppsala län .

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om flerfunktionsnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.