Flerfunktions-nedsättning

Med flerfunktionsnedsättning menas att en person har en kombination av svår rörelsenedsättning och grav intellektuell funktionsnedsättning samt ett eller flera tilläggsproblem.

Exempel på tilläggsproblem:

  • Svårigheter att kommunicera.
  • Synnedsättning.
  • Hörselnedsättning.
  • Problem med nutrition (näringsintag).
  • Problem med tarm- och blåsfunktion.
  • Epilepsi.
  • Svårigheter med andning och sömn.
  • Ortopediska problem som krökt ryggrad och felställningar i leder .
  • Smärtproblematik.

En flerfunktionsnedsättning innebär att förmågor som att förstå, kommunicera och att kunna röra sig självständigt är mycket begränsade. Omgivningen har därför en avgörande roll när det gäller att bidra till att ge personerna själva och deras familjer en god livskvalitet.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om stödet till personer med flerfunktionsnedsättning i Uppsala län .

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om flerfunktionsnedsättning.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Är du på jakt efter mer information?

Länkar till andra webbplatser