Vad är kognitiva svårigheter och vad kan underlätta?

Kognitiva svårigheter kan uppstå på grund av olika funktionsnedsättningar eller skador som påverkar hjärnan. Det kan till exempel vara neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada efter olycka eller stroke.

Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Det kan i sin tur leda till svårigheter att lära och utvecklas.

Kognitiva nedsättningar kan till exempel göra det svårt med dessa saker:

 • Fokusera uppmärksamhet och följa en instruktion för hur något ska utföras.
 • Förstå och ha känsla för tid och hur lång tid olika saker tar, när de börjar och slutar.
 • Organisera, planera och genomföra aktiviteter.
 • Komma ihåg vad som är planerat.
 • Hitta till platser och saker.
 • Lösa problem som plötsligt uppstår och bestämma sig för vad som bör göras och hur.

Kognitivt stöd - varför?

Kognitivt stöd och hjälpmedel kan underlätta och göra det möjligt att få vardagen att fungera.

Kognitivt stöd gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera och hantera tid. Kognitivt stöd kan vara tekniskt avancerade apparater som datorer, mobiltelefoner, appar och program. Det kan också vara tekniskt enkla saker som färgmarkeringar, bilder och symboler av olika slag.

Ett kognitivt stöd kan också vara att någon som finns i närheten anpassar sitt sätt att vara eller sitt arbetssätt för att underlätta och skapa tydlighet och struktur för personen med kognitiva svårigheter.

Syftet med kognitivt stöd är att:

 • Ge ökad självständighet och delaktighet i sitt eget liv.
 • Göra det enklare att utföra vardagliga sysslor på egen hand.
 • Göra det lättare att förstå och ta kontroll, till exempel planera, passa tider och ta till sig information.

Frågor för att få koll

Nya miljöer och händelser kan upplevas som skrämmande och skapar stress. Förändringar bör förberedas i god tid. En bra grundregel för kognitivt stöd är att ge svar på ett antal frågor:

 • Var ska jag vara?
 • Vem ska jag vara med?
 • Vad ska jag göra?
 • Varför?
 • Hur ska jag göra?
 • När?
 • Hur länge?
 • Vad händer sedan?

Exempel på kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan vara:

 • Bildstöd som välja-kartor och instruktioner.
 • Checklistor som packlistor, handlingslistor eller som stöd vid möten.
 • Scheman som ger en överblick över dag, vecka och månad och i vilken ordning saker ska hända eller göras, hur-göra-listor.
 • Klockor och tidur som synliggör tid, till exempel hur lång tid en aktivitet pågår.
 • Färgmarkeringar och symboler som markerar var saker finns eller ska placeras.
 • Appar och smarta klockor som ger påminnelser vid bestämd tid eller på bestämd plats.
 • Appar som hjälper till att hitta till platser eller saker.
 • Appar som läser upp skriven text.

Exempel på bildschema

Veckoschema med färgkodade veckodagar. Bildsymboler: Vad ska hända på tisdag?

Schema med veckans dagar i kolumner med olika färger. På tisdagens kolumn finns bildsymboler med dagens aktiviteter.

Exempel på tidshjälpmedel

Elektroniska tidur som på olika sätt visualiserar tid.

Olika hjälpmedel som förklarar tid: Tavla med lysande tidslinje, ipad med tidvisare, timer med rött fält som markerar tid som återstår, "timstock" som visar tidsåtgång.

Exempel på göra-lista

Så här ser Hannas kvällsrutin ut, beskrivet med bildsymboler och text.

Lista över Hannas kvällsrutin. Bildsymboler och text visar steg för steg: Ta medicin, sängdags, klä av sig, gå på toa, borsta tänderna.

Exempel på färgmarkeringar

Att använda färgmarkeringar kan vara till hjälp för många, till exempel för att markera VEM eller HUR.

Ställning med nyckelknippor. Varje knippa har brickor med olika färger, text och symboler som förklarar.

Glas och tillbringare med röd och blå rand, som visar hur mycket saft respektive vatten som ska fyllas i.

Hur får jag kognitivt stöd och hjälpmedel?

Kognitivt stöd som kan underlätta vardagslivet går att skaffa på flera sätt. Det finns inget rätt eller fel när det gäller hur stödet utformas. Det viktigaste är att det fungerar för den som ska använda det. Vanliga konsumentprodukter som kalendrar och klockor kan fungera bra. Genom att komplettera text med bilder och symboler kan de fungera ännu bättre för en del. Scheman och andra visuella stöd kan skapas med hjälp av kostnadsfria tjänster på webben. Där finns gratis bildsymboler att använda, som också kan kompletteras med egna foton och bilder.

I mobiltelefonen och surfplattan finns funktioner som kan hjälpa att hitta, komma ihåg, organisera, planera och så vidare.

Du hittar många bra funktioner i mobiltelefonen redan från början. Där finns kalender, påminnelsefunktion, tidur som larmar med mera. Därtill finns många olika appar att skaffa, vissa är gratis medan andra kostar pengar.

Kognitivt stöd som hjälpmedel

Kognitivt stöd kan ibland behöva förskrivas som hjälpmedel. Då vänder du dig till en arbetsterapeut som bedömer behov, förskriver kognitivt stöd och hjälpmedel och följer upp hur de fungerat för dig.

Regler och eventuella avgifter för hjälpmedel kan se olika ut beroende på ålder och var man bor.

Version: 2020-04-20

Faktagranskat av Gunnel Janeslätt, Med dr., legitimerad arbetsterapeut och forskare, SUF Kunskapscentrum, Region Uppsala.

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Material att ladda ner

Här hittar du bildstöd och annat nedladdningsbart material.
Kollage med cirka 30 bilder på olika app-ikoner.

App-tips

Här finns tips på appar som gör vardagslivet enklare.

Instruktioner och manualer

Titta på instruktionsfilmer och ladda ner manualer.

Webb och informationsmaterial

Få tips på värdefulla länkar.