Dyslexi

Den som har dyslexi har svårt att automatiskt koda av orden vid läsning och uppfatta kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Det gör det svårt att lära sig läsa, stava och förstå skriven text.

Om dyslexi - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa om dyslexi:

  • Symtom
  • När och var ska jag söka hjälp och stöd?
  • Utredning Hjälp och stöd
  • Påverka och delta i din behandling 

Om dyslexi - på 1177.se.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid dyslexi.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.