Vad är läs- och skrivsvårigheter - Lättläst

De flesta vuxna
kan läsa skriven text automatiskt.
De känner snabbt igen orden
och vet vad de betyder.

För en del personer
är det inte lika lätt.
De har svårt
att känna igen bokstäverna
och sätta ihop dem till ord.

Man brukar säga att personer
som har svårt att läsa och skriva
har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

De kan inte snabbt förstå en text
utan att behöva anstränga sig mycket.
De läser ofta fel
och har svårt att skriva.

Även om de kan läsa orden
kan en del ha svårt att veta
vad texten handlar om.

Om man inte kan läsa
är det svårt att lära sig
nya saker i skolan.

Har man svårt att läsa
tar det lång tid att förstå en uppgift
och man hinner inte med
att lösa uppgiften
lika fort som kamraterna.

Läs- och skrivsvårigheter
kan bero på många olika saker.

En del barn har svårt att
i början av skoltiden
komma igång med läsningen
men lär sig läsa och skriva
när de får extra hjälp.

Många med till exempel
adhd eller add
har problem med läsningen.
Det kan bero på
att de har svårt att koncentrera sig
och komma ihåg vad de har läst.

Det påverkar vardagslivet
genom att det är svårt
att fylla i och förstå blanketter
och annan skriven information.

Många tjänster i samhället
sker via självservice på Internet.
De personliga kontakterna har minskat.
Det försvårar för de personer som har
läs- och skrivsvårigheter.

Vad kan man göra?

Det är viktigt att man snabbt
tar reda på om ett barn
har läs- och skrivsvårigheter.
Då kan barnet få extra träning
och hjälpmedel för att lära sig läsa.

Även om man inte kan läsa
finns det sätt att lära sig saker.
Man kan till exempel lyssna
på inläst text.

Idag finns också
många anpassade program,
som man kan använda sig av
på en dator eller läsplatta.

Lärarna i skolan kan mycket
om läs- och skrivsvårigheter
och vet hur de ska hjälpa till.

Har man stora problem med att läsa
kan man få hjälp av en logoped,
som har mer kunskap
om svårigheter med läsning.

Med rätt stöd lär sig många
läsa och skriva.
Men en del har kvar
sina svårigheter även
när de blir vuxna.

Att leva med svårigheterna

Har man läs- och skrivsvårigheter
får man ofta kämpa mer än andra.
Alla uppgifter som kräver
att man kan läsa och skriva
tar mer tid.
Många hittar ändå bra sätt
att klara sig i livet.

I dag kan man till exempel
studera på högskola och ta körkort
genom att göra prov muntligt.
Då får man svara på frågorna
istället för att skriva ner svaren.

Det är viktigt att människor
i ens närhet,
som till exempel arbetsgivare,
känner till problemen
och tar hänsyn till dem.

Få texten uppläst på olika språk

Få lättläst text om läs- och skrivsvårigheter uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2019-03-19.

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Lättläst

Här finns fler lättlästa texter
om funktionsnedsättningar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid dyslexi.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.