För dig som är utbildad inom EU/EES

Har du medicinsk utbildning från ett land utanför Sverige, men inom EU/EES eller Schweiz? För att få din legitimation erkänd i Sverige behöver Socialstyrelsen granska din utbildning.

Socialstyrelsen granskar din utbildning för att se om den är jämförbar med svenska krav. Därefter måste du intyga att du har goda kunskaper i svenska språket.

Läs mer om hur du ansöker om legitimation på Socialstyrelsens webbplats.

När du har fått din legitimation är du välkommen att söka tjänst hos oss!

Klinisk introduktionstjänst för läkare (KIT)

När du har fått din svenska legitimation har du möjlighet att söka klinisk introduktionstjänst (KIT). Tjänsten är riktad till dig som har läkarexamen utfärdad från ett land inom EU/EES och saknar klinisk läkarerfarenhet inom svensk sjukvård. 

Anställningen består av klinisk tjänstgöring varvat med utbildning. Du får under din anställningsperiod en gedigen introduktion till svensk sjukvård kombinerat med kliniskt arbete. KIT ger dig en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutövning i Sverige.

Utbildning på Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) står för din utbildning och erbjuder dig ett brett utbildningspaket med både teori och praktik. Den teoretiska delen av din utbildning ger dig grundläggande kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och lär dig de viktigaste delarna i bland annat försäkringsmedicin, juridik och förskrivningsrätt. Även etik, genus och jämställdhet ingår.

Den praktiska delen av utbildningen kommer att bestå av olika simulatorövningar. De syftar till att ge en ökad förmåga att kommunicera, leda och fördela arbete. Det ingår även medicinsk problemlösning och träning av basala kunskaper.

Bastjänstgöring framöver 

Den svenska läkarutbildningen beräknas förlängas till sex år från och med 2021. Det gör att du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelses direkt efter du avslutat din grundutbildning.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) kommer inledas med en fristående första målstyrd introduktionsdel, bastjänstgöring (BT). Bastjänstgöringen kommer även innefatta utlandsutbildade. Region Uppsala förbereder för att kunna erbjuda bastjänstgöring och därmed planeras inga fler intag till KIT.

Mer information om bastjänstgöring (BT)

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala