Anslagstavla

Det här är Region Uppsalas officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Kontakt

Nämndkansliet

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala