För dig som är utbildad utanför EU/EES

Har du medicinsk utbildning från ett land utanför EU/EES? Då finns tre vägar till svensk legitimation. Vi stöttar dig på vägen genom att erbjuda praktikplats.

Det finns tre olika sätt att få en svensk legitimation:

  • Via svensk examen.
  • Via kompletterande utbildning (anordnas för vissa yrken).
  • Via Socialstyrelsen.

Om du går via Socialstyrelsen behöver du göra så här:

  1. Få din utbildning granskad.
  2. Lära dig svenska.
  3. Göra kunskapsprov.
  4. Gå en kurs i svenska författningar.
  5. Göra praktisk tjänstgöring.

Läs mer om hur du gör för att få en svensk legitimation på Socialstyrelsens webbplats. 

Det här kan vi hjälpa dig med

Region Uppsala stödjer dig på vägen mot legitimation. Målet är att erbjuda dig olika praktikplatser som är kopplade till flera av de olika stegen i Socialstyrelsens process mot legitimation.

Svenska för medicinsk personal

Ett viktigt steg på din väg mot svensk legitimation är att lära dig svenska. Vi är med i ett samarbete i Uppsala län kring svenska för medicinsk personal (SFM). SFM drivs av Uppsala kommun på Utbildnings- och jobbcenter Boländerna, i Uppsala. Under utbildningen får du i egen takt studera svenska så att du klarar Socialstyrelsens krav för legitimation. I studierna ingår yrkesspråk och kunskap om den svenska vårdmodellen.

Genom studiebesök och språkpraktik får du en praktisk introduktion i verksamheter inom hälso- och sjukvård. Syftet med språkpraktiken är att du ska träna språket genom att gå med olika yrkesroller, observera yrkesutövningen och få en inblick i svensk sjukvård.

Läs mer om svenska för medicinsk personal på Uppsala kommuns webbplats.

Mejla sfx@uppsala.se om du har frågor kring utbildningen.

Klinisk träning inför kunskapsprov

I processen mot svensk legitimation ska ett teoretiskt och praktiskt kunskapsprov genomföras. Region Uppsala har som ambition att anordna klinisk träning inför det praktiska kunskapsprovet. Träningstillfället äger rum på Klinisk träningscentrum (KTC) och innehåller praktiska moment, i syfte att förbereda inför det praktiska kunskapsprovet. Träningstillfällen planeras i regel 2 gånger per år, på våren och på hösten. Den kliniska träningen för utlandsutbildade annonseras på vår webbplats.

Praktisk tjänstgöring eller provtjänstgöring

När du har gjort kunskapsprovet och fått beslut från Socialstyrelsen om att provet är godkänt kan du söka praktisk tjänstgöring hos oss. Den håller vanligtvis på i vanligtvis sex månader. Syftet är att du visar dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket.

Har du istället ett beslut från Socialstyrelsen om att göra provtjänstgöring kan du söka även det hos oss. Den håller vanligtvis på i sex månader. Syftet är att du ska visa dina medicinska kunskaper.

Praktik, praktisk tjänstgöring och lediga tjänster hittar du under Lediga tjänster.

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala