Birgitta har varit en trogen (och uppskattad) medarbetare sedan 1978

2020-07-08

KARRIÄRSTEGEN: Verksamhetssamordnare Birgitta Amnell värdesätter anställningstryggheten en offentlig anställning innebär. Det började med ett sommarjobb på journalarkivet på Ulleråker 1978, sedan dess har Birgitta varit en trogen medarbetare inom Region Uppsala.

Efter att ha sommarjobbat fick Birgitta erbjudandet att arbeta på journalarkivet på Ulleråker 1979. Hon tog tjänsten och började 4 år senare att arbeta på personalavdelningen.  

– Min chef på journalarkivet sa att jag skulle göra något med anknytning till min treåriga ekonomiska utbildning med inriktning administrativ gren. Då fick jag byta till administration där jag arbetade som vikarie om någon var sjuk, berättar Birgitta. 

6 år efter att Birgitta slutade sommarjobba började hon arbeta som löneassistent som var en fast tjänst. Efter ytterligare 11 år började hon arbeta som administrativ assistent och senare verksamhetssamordnare på driftavdelningen på Landstingsfastigheter. År 2000 bildades en ny förvaltning som fick namnet Landstingsservice, numera Fastighet och service. Där ingick Landstingsfastigheter och övriga verksamheter förutom sjukvården. 

Det är roligt att se när andra lär sig.

Birgitta Amnell, verksamhetssamordnare, Fastighet och service

Birgitta arbetade först som verksamhetssamordnare för hela driftavdelningen sedan övergick hennes roll till administrativt stöd. De nya rollerna berodde på omorganiseringen, därför fick hon automatiskt en ny tjänst.  

Efter att ha arbetat på teknikavdelningen i 20 år kände Birgitta att hon ville testa på något nytt innan hon går i pension. Då sökte hon tjänsten som fastighetsadministratör som var en ny tjänst på fastighetsavdelningen.  

Birgitta tycker att det var roligt att arbeta som verksamhetssamordnare. 

– Jag tycker om att lära ut som jag gjorde som verksamhetssamordnare för att jag tycker att det är kul att se andra som lär sig. Jag var även med och utvecklade hur man kan arbeta i systemen, säger Birgitta.  

Jag värdesätter anställningstryggheten man får när man arbetar offentligt.

Birgitta Amnell

Birgitta har valt att stanna inom Region Uppsala under hela hennes karriär för att hon trivs med arbetskamraterna och tycker att det är en viktig verksamhet hon arbetar i. 

– Jag tycker att verksamheten är intressant då vi är till för vården. Om vi inte skulle finnas skulle vården inte ha lika lätt att bedrivas, säger Birgitta. 

Vidare tycker hon att under hennes år har organisationen haft en intressant utveckling och hon känner att det inte finns någon anledning att sluta eftersom det är en trygghet att arbeta inom Region Uppsala.  

– Region Uppsala är en stor arbetsgivare och det är så bra att det finns en sån bredd på tjänster. Jag känner att man absolut kan utvecklas även fast man är kvar inom samma arbetsgivare. Dessutom värdesätter jag anställningstryggheten som man får när man arbetar offentligt, säger Birgitta.

Text och bild

Filippa Folkesson