Erik är chefen som ständigt vill utvecklas

2020-07-01

KARRIÄRSTEGEN: Erik Sporrong gjorde praktik på Fastighet och service 1992 och blev sedan anställd som tekniker 1994. Idag är han biträdande driftchef på teknikavdelningen och jobbar ständigt för att utvecklas.

När Erik Sporrong började som tekniker 1994 var det inom ventilation och värme, inom samma område som han jobbat med under sin praktikperiod. När han arbetat med det i fyra år blev tjänsten som kyltekniker vakant. Erik sökte och fick tjänsten men behövde mer kunskap inom kyltekniken och erbjöds då utbildning av arbetsgivaren.  

– Egentligen var utbildningen ett år, men Stefan Trapp (drifttekniker på teknikavdelningen) lärde mig grunderna under ett halvår innan jag påbörjade utbildningen på AMU (nuvarande namn är Lernia vilket är ett utbildningsföretag som är helägt av staten). När sedan utbildningen startade fokuserade man på saker som jag främst behövde lära mig, vilket då var el-sidan eftersom det var där det största kunskapsbehovet fanns. Man skräddarsydde de 12 veckorna utifrån vad jag behövde, berättar Erik.  

Jag har alltid velat leda, fördela och planera arbete.

Erik Sporrong, biträdande driftchef, Fastighet och service

Erik arbetade med kyla fram till 2007, då han sökte tjänsten som biträdande driftchef, vilket skulle motsvara en tjänst som biträdande gruppchef idag. Erik var chef tillsammans med Christer Roselius för VVS-gruppen. Erik ansvarade för verksamheten och att bland annat tillsyn och skötsel utfördes som den skulle och Christer hade personal- och budgetansvar.   

– Jag skulle säga att rollen var mer som en arbetsledare. Jag arbetade kvar som tekniker på kyla men fick skolas in som gruppchef, säger Erik. 

2009 blev Erik gruppchef för VVS då Christer slutade som chef. Erik blev då ansvarig över hela VVS-gruppen. Organisationen förändras och genom åren har Erik varit chef även över driftcentralen. 

2016 sökte han tjänsten som biträdande driftchef och det är det han arbetar som idag. 

I denna tjänst ansvarar han för staben, där driftingenjörer, driftoptimerare och tekniska förrådet finns. Varför han bytte tjänst var främst på grund av den egna utvecklingen.  

– Från att jag började jobba har jag alltid velat leda, fördela och planera arbete. Jag tycker att det är kul att vara med och utveckla arbetssätt, säger Erik.   

Vi har tekniska system som inte finns någon annanstans. I en sån verksamhet måste man jobba med redundans.

Erik Sporrong

Fastighet och service är en arbetsplats han trivs bra på och han tycker det är ett viktigt uppdrag att vara med och förvalta och sköta driften i en samhällsviktig funktion.   

– Om man som tekniker ska laga eller utföra service på någonting här måste man planera in det med verksamheten. Det är väldigt viktigt att man är noga. Vi har system här som inte finns någon annanstans. Operationssalar, laboratorier med avancerade system för el och ventilation. Vi har spännande tekniska system, om en pump går sönder ska det finnas en till. Vi måste i en sådan här verksamhet jobba med redundans, att man har ett reservsystem om något går sönder, berättar Erik.   

Erik tycker att tjänsterna som han har haft har olika fördelar.   

– När man var tekniker jobbade man med arbetsorder, man felsökte och reparerade och ansvarade själv för utförandet och var sedan klar för att gå på nästa jobb. Som chef är det ofta stora frågor som inte går att fixa på ett par timmar vilket ibland kan vara betungande men också roligt. Det är kul att planera, delta i ledningsgrupp och så vidare. Man är med och påverkar och är med i tidigt skede när det gället hur vi ska göra och när. Men alla tjänster har haft sina saker som är roligt såklart, säger Erik.  

Jag jobbar hela tiden för att utvecklas.

Erik Sporrong

Erik menar att han har lärt sig så mycket på vägen och att han har utvecklats i sin roll som chef.   

– Bara för att man är en duktig tekniker betyder inte det att man kommer att vara en bra chef, jag jobbar hela tiden för att utvecklas. Det är bra att det finns möjlighet för det inom Region Uppsala. Det finns bland annat ett chefsprogram som man kan gå och det finns förutsättningar för att man ska kunna utvecklas inom det vi håller på med, säger Erik.  

Han berättar om en rolig händelse under tiden som han har varit chef:  

– Det var så kul för när jag hade blivit chef och det började en ny tekniker hos oss gick jag förbi honom i en backe i kulverten och han hade en sparkcykel med massa saker på. När jag gick förbi honom sa jag något på skoj i stil med: Oj det ser tungt ut. Då fick jag som svar: Ja du skulle bara veta!