Omorganisationer innebar möjligheter till utveckling för Julia

2020-07-29

KARRIÄRSTEGEN: Årets medarbetare 2019 började som allt-i-allo på teknikavdelningen. I dag sprider Julia Hägg glädje och professionalism som administratör på ekonomi- och administrationsavdelningen.

Sommaren 2014 var Julia Hägg teknikavdelningens allt-i-allo och hjälpte till med det mesta. Några år och ett par omorganisationer senare jobbar hon mest med ekonomifrågor och vill absolut inte byta jobb.  

– Jag har aldrig varit sugen på att söka mig någon annanstans. Det är ett roligt jobb hos en trygg och stabil arbetsgivare. När man lär känna alla kollegor finns det inte så mycket som lockar utifrån, säger Julia. 

Några månader efter att Julia börjat sitt sommarjobb blev hon tipsad om att söka ett nytt vikariat som dykt upp. Julia kontaktade ansvarig chef och fick jobbet efter en intervju. Tjänsten, som var en halvtidstjänst som driftassistent, innebar att vara ett administrativt stöd till drifttekniker och –chefer. Julia bokade utbildningar, avslutade arbetsorder och utförde diverse andra administrativa arbetsuppgifter. Efter ett tag omvandlades tjänsten till en tillsvidareanställning på heltid. 

Det finns stora möjligheter att forma sin roll själv och ta egna initiativ.

Julia Hägg, administratör, Fastighet och service

I och med att omfattningen ökade tillkom arbetsuppgifter:  Fakturakontering, personaladministration och kartläggning av mediaförbrukning var några av de nya uppgifterna Julia fick lära sig.  

– Det var en intensiv tid med många utbildningar i olika system, säger Julia.  

Förvaltningens administrativa tjänster är väldigt breda, tycker Julia, och att det finns stor chans att ta till sig av kunskap inom många olika områden.  

– Man kan komma från noll och ändå få en chans att bli insatt i det mesta. Det finns stora möjligheter att forma sin roll själv, ta på sig nya arbetsuppgifter och ta egna initiativ, säger hon. 

När Julia började på teknikavdelningen hade varje arbetsgrupp på driften en egen tilldelad assistent, men efter en omorganisation samlades alla assistenter i en grupp av administrativt stöd. Nu fanns kunskapen samlad och man kunde vara ett stöd för varandra på ett annat sätt.  

Några år senare gjordes ännu en omorganisation, där ekonomi och administration slogs samman under samma chef och blev en gemensam enhet för hela förvaltningen.  

– Min chef såg en chans för mig att utvecklas och få testa nya arbetsuppgifter med mer ekonomiinriktning. Nu fanns det möjlighet att få hjälp att lära mig ännu mer med hjälp av personerna i den nya gruppen.  

Man måste ha en stolthet i sitt jobb och visa att man vill.

Julia Hägg

Fastigheter är ett område som intresserar Julia. Att få arbeta med det i en politiskt styrd organisation gör bara saken mer intressant.  

– Det är lärorikt att få se hur det politiska styret påverkar, säger Julia. Det känns ännu mer som att vi gör något bra och viktigt då. 

För Julia är det viktigaste att göra ett bra jobb och ta ett eget ansvar för sin prestation.  

– Man måste ha en stolthet i sitt jobb och visa att man vill. Då får man också chansen att visa vad man går för, säger Julia.

Text och bild

Ida Åhlén