Lotta är sjuksköterskan som har koll på vårdens lokalbehov

2020-07-22

KARRIÄRSTEGEN: Som funktionsplanerare är hon länken mellan byggprojekten och vården och ser till att hyresgästens behov tillgodoses när lokaler byggs om. Lotta Öijen har i den nuvarande rollen en stor glädje av sin bakgrund inom vården.

Charlotte "Lotta" Öijen började som undersköterska på Karolinska sjukhuset 1975 och kom till Akademiska sjukhuset 1987 som sjuksköterska. Idag arbetar Charlotte (Lotta) Öijen som funktionsplanerare på Fastighet och service. Där mellan har hon hunnit med att arbeta som sjuksköterska, barnsjuksköterska och avdelningschef.

Jag kände att, it's now or never.

Lotta Öijen, funktionsplanerare, Fastighet och service

Efter att ha arbetat inom vården i 40 år, varav 20 år som chef, kände Lotta att det var dags att utnyttja sin vårderfarenhet i något annat än just vården.  

– Jag kände att, It’s now or never när möjligheten att börja arbeta som projektledare/funktionsplanerare i FAS-projektet, (Framtidens Akademiska) kom, säger Lotta.  

Sin erfarenhet av vård och ledarskap har hon mycket glädje av i arbetet som funktionsplanerare. Vården förändras snabbt och att veta vilka behov lokalerna har är viktigt, därför är det bra att hon började på Fastighet och service så sent som för fyra år sedan.  

– Det är så stor skillnad på vad man behövde när jag först började som undersköterska och vad man behöver nu inom sjukvården, säger Lotta. 

Det är en utmaning att införliva vårdens behov av lokaler.

Lotta Öijen

Lotta har även en fördel när det kommer till språket i branschen, det vill säga sjukhusspråket, vilket är ett språk som hon behärskar bra. Det gör att hon ibland fungerar som en tolk till arkitekter och teknik i ett projekt. Dock finns det även utmaningar: 

– Det är en utmaning att införliva vårdens behov av lokaler med teknik och arkitektur och även uppfylla myndighetskrav, säger Lotta. 

Lotta valde Region Uppsala som fortsatt arbetsgivare för att hon tycker att det är en bra och trygg arbetsplats och att bredden gör att hon har möjlighet att lära sig mycket nytt. 

– Det är fantastiskt att få denna möjlighet sent i livet. Att det är ett ständigt lärande vilket passar mig väldigt bra eftersom jag är nyfiken av mig och vill alltid veta varför och hur. Dessutom att man får följa med i de politiska besluten och ta reda på hur man ska lösa dem, säger Lotta.

Text och bild

Filippa Folkesson