Ulla är oumbärlig för alla Region Uppsalas medarbetare

2020-08-05

KARRIÄRSTEGEN: Ulla Svanäng är i dag en oumbärlig resurs på passerkortsenheten, men hennes karriärresa inom Region Uppsala började som köksbiträde redan 1976. Hon har sedan dess vidareutbildat sig och fått testa på flera roller inom organisationen.

Ulla Svanäng, handläggare på passerkortsenheten

Alla som jobbar inom Region Uppsala kommer under sin anställning någon gång att komma i kontakt med passerkortsenheten. Utöver kortutlämning och fotografering för kort är det otroligt mycket som händer “bakom kulisserna” på enheten: De administrerar över 25 000 passer- och e-tjänstekort över hela länet, underhåller information i flera olika system och håller koll på att alla 3 000 passerkortsläsare fungerar som de ska.

– Det är en dold men otroligt viktig enhet inom förvaltningen och det känns väldigt bra att få göra något som är så viktigt för så många, säger Ulla. Jag känner också att jag är duktig på det jag gör och då blir det ännu roligare.

Jag känner att jag är duktig på det jag gör och då blir det ännu roligare.

Ulla Svanäng, handläggare, passerkortsenheten

1976 började Ulla Svanäng som köksbiträde på Centralköket på Akademiska sjukhuset. 1985 fick hon genom jobbet gå en halvårig kurs till kokerska i Stockholm. Efter tre år som kokerska valde Ulla att utbilda sig till kostekonom parallellt med att hon jobbade extra i köket. Efter utbildningen arbetade hon som “kokerska med särskilda uppgifter”, vilket i hennes fall innebar en roll som produktionsledare. Hon fungerade då som samordnare mellan kokerskorna och produktionschefen. 2002 tillträdde hon själv tjänsten som produktionschef.

Arbetsbelastningen blev till slut för hög och Ulla brände ut sig 2004. Under sin rehabilitering fick hon en ny roll, som projektledare i köket. Där arbetade hon med flera utvecklingsprojekt och var bland annat med och tog fram de matvagnar som används än i dag, där maten värms direkt i vagnen. Ulla vidareutvecklade kostdatasystemet för matsedlar och beställningar och införde elektroniska beställningar från sjukhusets avdelningar.

Det gäller att vara en problemlösare och finna glädje i att hitta lösningar på alla möjliga scenarier.

Ulla Svanäng

2007 gick Ulla en projektledarkurs som jobbet stod för. När centralköket stängdes 2009 blev hon erbjuden ett jobb på annan ort, men tackade nej. Hon hade redan fått in en fot på flera andra avdelningar i och med olika projekt och valde därför att stanna inom organisationen.  Hon arbetade bland annat som projektledare för förvaltningens övergång från pappersfakturor till elektronisk fakturahantering. Efter detta deltog hon i ett omfattande projekt med uppgraderingen av passersystemet på passerkortsenheten. När det projektet avslutades fick Ulla en tjänst som handläggare på enheten och har varit kvar där sedan dess.

Rollen som handläggare passar Ulla bra och hon har fått chansen att verkligen grotta ner sig i all tillgänglig information inom området, något hon tycker är väldigt roligt.

– Man behöver vara insatt i mycket och tänka på helheten. Det går inte att bara fokusera på enskilda delar, säger Ulla. I det här jobbet gäller det att vara en problemlösare och finna glädje i att hitta lösningar på alla möjliga scenarier.

– Det är en hel del systemutveckling även i denna tjänst och det ligger mig varmt om hjärtat, säger Ulla. Vi blir ju involverade i alla nybyggen, alla flyttar av avdelningar och alla nya enheter som bildas. Man behöver alltid utveckla sitt arbetssätt när det tillkommer arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik, det är roligt, säger Ulla.

Text och bild

Ida Åhlén