Jobba hos Kultur och bildning

Är du intresserad av att arbeta med kultur- och folkbildningsfrågor? I så fall är Kultur och bildning en arbetsplats för dig. Vi jobbar med allt från att ge stipendier till konstnärer till att erbjuda folkhögskoleutbildning och driva en konferensanläggning.

Som medarbetare hos oss får du möjlighet till ett variationsrikt arbete som har betydelse för andra. Vi har fem enheter: Konstenheten, kulturutveckling med sjukhusbiblioteket, strategiska enheten, Wiks folkhögskola med filialen Uppsala folkhögskola och Wiks slott. Här arbetar cirka hundra personer inom olika områden och i olika yrken.

Träffa medarbetare

Medarbetare från olika avdelningar delar med sig av intryck och tankar om sitt jobb.

Att jobba här

Som medarbetare på Kultur och bildning kan du räkna med en omväxlande vardag och att din insats spelar stor roll för många människor. Här värdesätter vi olikheter, din förmåga att förstå dem du möter och att du ser din roll i helheten.

Vad du blir en del av

Som medarbetare hos oss blir du en del av en verksamhet som arbetar för ett rikt konstliv av hög kvalitet, kulturellt delaktiga invånare och en attraktiv livsmiljö. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och tycker det är viktigt med jämställdhet, mångfald och hållbarhet. 

Väx inom Kultur och bildning

För oss är det viktigt att du som medarbetare får möjlighet att växa. Här får du omväxlande arbetsuppgifter och chansen att dagligen lära dig nytt av skickliga kollegor med olika bakgrunder. Vi tycker också att det är viktigt att du får påfyllning i din yrkesroll utifrån. Därför ser vi att deltagande i konferenser, nätverk och fortbildning är viktiga delar i din utveckling.

För att hitta vad som är rätt för just din fortsatta utveckling hos oss, har vi årliga medarbetarsamtal där individuella målkort tas fram. Målkortet innehåller såväl dina mål och aktiviteter för året som den kompetensutveckling som behövs för att du ska kunna uppfylla målen.

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala