Jobba hos Nära vård och hälsa

Nära vård och hälsa tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Uppsala län.

Våra 1 400 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och högt specialiserad habiliteringsverksamhet. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd via 1177 Vårdguiden på telefon. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Antal medarbetare: cirka 1 400

Exempel på yrken: arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, distriktsläkare, distriktssköterska, dövblindtolk, fritidspedagog, fysioterapeut, hjälpmedelstekniker, hörselpedagog, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, optiker, psykolog, sekreterare, sjukgymnast/fysioterapeut, kurator, specialpedagog, synpedagog, teckenspråkstolk, sjuksköterska, bibliotekarie, hälsopedagog och forskningssamordnare.

Vårdcentraler

Vårdcentralerna är basen i länets hälso- och sjukvård och utgör en stor del av arbetet i primärvården. Vi ansvarar för Region Uppsalas 25 offentligt drivna vårdcentraler. 

Habiliterings- och hjälpmedelsverksamhet

Vi hjäper personer med autism, utvecklingsstörning, rörelsehinder, nedsatt syn eller nedsatt hörsel. Vi ger också stöd och utbildning till anhöriga och till dem som möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete.

Inom Nära vård och hälsa finns även verksamhet som vänder sig till personer som är hemlösa, asylsökande och nyanlända samt till äldre och sjuka. Här arbetar cirka 350 personer inom verksamhet i hela länet.

Kontakt

HR- och arbetsmarknadsavdelningen

Storgatan 27 Uppsala