Jobba hos Regionkontoret

Regionkontoret är vårt ledningskontor och chef är regiondirektören, som är Region Uppsalas högsta tjänsteperson.

På Regionkontoret arbetar vi för att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i Region Uppsalas olika verksamheter, och att regionen kan axla sin roll, regionalt och nationellt.

Regionkontoret har en styrande, stödjande och samordnande roll. På Regionkontoret finns avdelningen för ekonomi och styrning, avdelningen för regional utveckling, digitaliseringsavdelningen, forsknings- och innovationsavdelningen, HR-avdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, kommunikationsavdelningen samt regiondirektörens stab. 

Regionkontoret har cirka 550 medarbetare. Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling – välkommen att arbeta med oss!

Så klart du ska jobba hos oss!

Se våra lediga jobb

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala

Hitta på sidan