Jobba hos Regionkontoret

Regionkontoret är vårt ledningskontor och chef är regiondirektören, som är Region Uppsalas högsta tjänsteperson.

Som medarbetare på Regionkontoret arbetar vi för att bereda ärenden till politiken samt att säkerställa att de beslut som politiken fattar genomförs i organisationen. I förvaltningens uppdrag ligger även att arbeta med regional utveckling, upphandling, övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, externa vårdgivare, digitalisering, forskning och innovation. 

Tjänstepersonerna på Regionkontoret har ett regionövergripande ansvar för processer inom kommunikation, HR, ekonomi, juridik samt miljö och ger stöd till övriga förvaltningar i Region Uppsala. På Regionkontoret arbetar cirka 250 medarbetare. 

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala

Hitta på sidan