Det här kan du jobba med hos Trafik och samhälle

På förvaltningen Trafik och samhälle finns en stor bredd av yrken och kompetenser. Vi har fyra avdelningar och sju enheter som alla jobbar för ökad andel hållbara transporter.

Två medarbetare i gula reflexjackor.

Samhällsutveckling

På avdelningen för samhällsutveckling arbetar vi strategiskt och praktiskt med frågor som förbättrar möjligheterna att resa och transportera varor hållbart och enkelt i vårt län.
Här finns följande enheter:
 • Infrastruktur – fysisk planering och hantering av hållplatser och annan infrastruktur kopplad till kollektivtrafik.
 • Trafik – planering, upphandling och uppföljning av kollektivtrafik.
 • Långsiktig planering – strategisk planering och utveckling av transportinfrastruktur och kollektivtrafik.

Här jobbar till exempel:

 • Trafikingenjörer.
 • Kollektivtrafikstrateger.
 • Infrastrukturstrateger.
 • Statistiker.
 • Verksamhetsutvecklare.
 • Samhällsplanerare.

System och teknik

På avdelningen för system och teknik ansvarar vi för kollektivtrafikens biljettsystem och andra tekniska lösningar som underlättar resandet.

Här jobbar till exempel:

 • Systemförvaltare.
 • Förvaltningsledare it.
 • Systemadministratörer.
 • Drifttekniker.

Marknad

På avdelningen för marknad jobbar vi med att uppnå kommunikation med människor om kollektivtrafikens fördelar, så att de som befinner sig i vårt län vet vilken service de kan förvänta sig av oss. Vi utvecklar också tjänster och produkter som gör det enklare att resa, som nya biljetter och erbjudanden med mera. Den till stor del skattefinansierade kollektivtrafiken samlas och marknadsförs under varumärket UL.

Här finns följande enheter:

 • Försäljning – kundbearbetning, intäktssäkring.
 • Kundtjänst – kunddialog, störningsinformation, biljettförsäljning i vår egen butik UL center.
 • Affärsutveckling – biljettsortiment, försäljningskanaler, externa samarbeten.
 • Kommunikation – medborgarinformation, samhällsinformation, reseinformation, kampanjer.

Här jobbar till exempel:

 • Företagscoacher.
 • Administratörer biljettkontroll.
 • Kommunikatörer.
 • Kundinformatörer.
 • Affärsutvecklare.

Verksamhetsstöd

Det är vi på avdelningen för verksamhetsstöd som ser till att arbetet inom förvaltningen flyter på. Och att våra interna processer förbättras och utvecklas. Här finns till exempel hr, ekonomi, säkerhet och trygghet, registratur och arkiv samt projektkontoret.

Här jobbar till exempel:

 • Registrator.
 • Controller.
 • Projektledare.
 • Hr-partner.
 • Säkerhetsansvarig.

Medarbetare berättar

Möt några av Trafik och samhälles medarbetare.

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala