Medarbetare på Trafik och samhälle berättar

Här delar några medarbetare från olika avdelningar med sig av intryck och tankar om sitt jobb.

Timo är trafikingenjör

– Det bästa med mitt jobb är att det är en lagom blandning mellan socialt och analytiskt arbete. Jag har en ganska fri roll, där kreativitet uppmuntras.

Det berättar Timo Palokangas som jobbar som trafikingenjör på Trafik och samhälle. Innan han började här hade inte riktigt förstått hur komplext samhällsplanering är:

– Här på Trafik och samhälle är vi med i alla steg, vilket är kul – men vidden av det hade jag inte räknat med innan jag började. Mina förhoppningar om att det skulle vara en trevlig och seriös arbetsplats har uppfyllts i alla fall!

Timo har bland mycket annat i uppgift att granska ritningar över gång- och cykelvägar och anslutningar till busshållplatser och stationer så att de uppfyller krav på tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad ser han då för utmaningar i jobbet?

– Att regionen inte har full rådighet över exempelvis infrastrukturåtgärder gör att samarbetet med andra aktörer, som kommuner och Trafikverket, blir viktigt. Min förmåga att kommunicera varför våra intressen är viktiga för samhället sätts på prov.

Timo har gått civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala universitet.

– Jag ville ha ett jobb där jag kan påverka samhället på ett sätt som är hållbart ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel. Om jag gör bra ifrån mig på mitt jobb är det bra för samhället.

– Hållplatser var ingenting jag tänkte var särskilt spännande innan jag började här. Men nu har jag insett hur viktigt att de är med välplanerade, funktionella och estetiskt tilltalande. Dels för att kollektivtrafiken ska anses attraktiv, dels för att alla potentiella resenärer ska kunna nyttja våra färdmedel. Det är en skön känsla att se den färdiga upprustade hållplatsen på plats!

Hampus är systemförvaltare

Jag hjälper till med tekniska frågor och sköter kontakten med våra systemleverantörer. Det blir en del möten. Vi diskuterar vägval i tekniska lösningar eller möter användare. Mycket handlar om problemlösning.

Det bästa med mitt jobb är mina kollegor! Och att jag får nya utmaningar varje dag. Jag blir ofta imponerad över vilken kunskap alla har här. Och vardagen är allt annat än grå, det finns få arbetsplatser där jag upplevt sådan kamratskap.

Utmaningarna i mtt jobb är att i den digitala miljön är det ibland svårt att hinna med de krav och förväntningar som ställs på oss. Därför är det en utmaning att ligga steget före och att kunna ta hand om allt.

Vi behöver alla tänka mer miljövänligt. Att åka kollektivt är en viktig del i det och jag är stolt över att få jobba på Trafik och samhälle i en tid där vi verkligen behövs.

Jag har studerat media- och kommunikationsvetenskap och jobbat med kundtjänst. Efter ett par år blev jag allt mer intresserad av det tekniska och till slut ”expert”. Så småningom bytte jag roll och inriktning helt och hållet.

Annette är projektledare

Det är olika projekt hela tiden. De projekt jag jobbar med nu handlar om att utveckla vår trafik på olika sätt. Ingen dag är den andra lik, det kan vara allt från strategiska frågor till det lilla, som var exakt ska det här väderskyddet placeras?

Det bästa med mitt jobb är att jag hela tiden lär mig nya saker och får jobba med att göra saker ännu bättre. Det gör mig glad. Dessutom har jag stor möjlighet att styra mitt eget arbete, vilket passar mig bra. Kollegorna här är duktiga, prestigelösa och väldigt roliga att hänga med.

Jag ville jobba med samhällsfrågor och känna att jag bidrar. Dessutom är hållbarhet viktig för mig. På Trafik och samhälle jobbar vi väldigt konkret med dessa frågor. Vilken är din bakgrund? Jag är statsvetare, med ett visst inslag av naturvetenskap. Jag har haft väldig nytta av min breda utbildningsbakgrund genom åren.  Som projektledare bör man kunna lite av varje.

Sarp är kommunikatör

Ingen dag lik den andra. Jag ansvarar för våra sociala kanaler, så ibland är jag ute med kamera, klipper och redigerar. Andra är jag på möten eller vid datorn.

Det bästa med mitt jobb är att det är inspirerande! Det vi gör engagerar, påverkar och  berör människor, på riktigt. Sedan får jag vara kreativ och ges möjlighet att utvecklas. Och så klart alla underbara kollegor och stämningen.

Den stora utmaningen för mig är att nå ut till alla som på något sätt berörs av vår verksamhet. Det kan vara skolungdomar, turister och arbetspendlare, patienter som reser till vården eller kollegorna inom vår egen organisation.

Jag började som trafikinformatör men fick snabbt chansen att bli kundhandläggare. Nyligen tog jag nästa steg för att arbeta med  kommunikation. Utvecklingsmöjligheterna och att goda insatser  premieras är starka skäl till varför jag är här.

Att kommunicera och skapa har alltid varit “min grej” och efter studierna har jag jobbat som både gymnasielärare och sportjournalist. Jag har gjort en resa från kundtjänstdisken till digital kommunikation där jag är nu.

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala