Jobba med hälsa- och sjukvård

I Uppsala län finns 20 kliniker för allmäntandvård dit alla barn och vuxna är välkomna. Folktandvården har fem specialistkliniker som arbetar inom alla sju specialistområden, däribland specialiserad pedodonti och ortodonti. 

På Folktandvårdens samlingsklinik Centrum för medicinsk tandvård finns en psykologmottagning för tandvårdsrädda, en mobil klinik, Kunskapscentrum för äldretandvård samt en klinik för orofacial medicin, tandvård med särskilt omhändertagande för patienter med långvariga eller svåra sjukdomstillstånd.  Dessutom bedriver Folktandvården ett 50-tal olika forsknings- och utvecklingsprojekt. 

De som bor i länet gör sammanlagt omkring 340 000 besök hos Folktandvården varje år, som har omkring 590 anställda. 

Kontakt

HR-avdelningen

Storgatan 27, 75331 Uppsala

Hitta på sidan