Logoped

Sexåriga Miriams svårighet att kommunicera beror på autism. Med bilder i mobiltelefonen får hon stöd att berätta om något som hon har varit med om. Här berättar hon för logopeden Lena Nilsson.

Sexåriga Miriam berättar om något för logopeden Lena Nilsson.

– Det viktigaste är att kunna berätta vad man vill. Men det går lika bra med tecken eller bilder, talet är inte allt. Det säger logoped Lena Nilsson på Hälsa och habilitering.

På habiliteringen får barn och vuxna med funktionsnedsättning stöd och hjälp för att deras vardag ska fungera. Den som har svårt att prata kan få lära sig att uttrycka sig på annat sätt. Det kan till exempel vara genom att använda bilder, foton, pratapparater eller teckenspråk.

Samtala i vardagen

– Att delta i samtal och kunna uttrycka sina behov och åsikter är viktiga delar av kommunikationen. Vi logopeder på habiliteringen vill göra det möjligt för personer med kommunikationssvårigheter att bli delaktiga i vardagen, säger Lena Nilsson.

Det kan handla om att kommunicera med kompisarna på förskolan, att kunna säga nej när man inte vill eller att småprata med sin familj runt middagsbordet.

Omgivningen är engagerad

För logopederna på habiliteringen är det självklart att kommunikation handlar om mycket mer än tal och språk. Och att alla insatser involverar personerna runt den som har funktionsnedsättningen: föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, personalen på skola och förskola och så vidare.

Lena Nilsson arbetar i ett team tillsammans med bland andra specialpedagog, sjukgymnast, psykolog, kurator och arbetsterapeut. Hennes arbete som logoped kan sägas stå på två ben.

– Dels arbetar jag med varje enskild person. Jag gör en utredning, planerar behandling och ger handledning om bland annat olika sätt att kommunicera, om språk och tal och ätande.

– Dels är jag engagerad i habiliteringens kursverksamhet. Jag håller bland annat i utbildningar om kommunikation, språk och tal så att de som finns runt personen med funktionsnedsättning får den kunskap de behöver.

Följer forskningen

Dessutom föreläser Lena på logopedutbildningen, handleder studenter och har deltar i en nationell evidensgrupp som följer forskningen inom området. Att få utvecklas professionellt är en stor yrkesförmån, menar hon.

Foto: Johan Wahlgren