Tandläkare

Sinan är tandläkare.

Sinan lyfter fram några av de egenskaper han tycker kännetecknar en bra tandläkare i Folktandvården. De egenskaperna är att vara tålmodig och ha förståelse för patienternas besvär och förväntningar. Han anser också att det är det som gör arbetet spännande och utvecklande.

Sinan, tandläkare