Trafikingenjör

– Mitt jobb är en blandning av socialt och analytiskt arbete, där kreativitet uppmuntras. Det berättar Timo Palokangas som jobbar som trafikingenjör på Trafik och samhälle.

Timo jobbar som trafikingenjör.

– Det bästa med mitt jobb är att det är en lagom blandning mellan socialt och analytiskt arbete. Jag har en ganska fri roll, där kreativitet uppmuntras.

Det berättar Timo Palokangas som jobbar som trafikingenjör på Trafik och samhälle. Innan han började här hade inte riktigt förstått hur komplext samhällsplanering är:

– Här på Trafik och samhälle är vi med i alla steg, vilket är kul – men vidden av det hade jag inte räknat med innan jag började. Mina förhoppningar om att det skulle vara en trevlig och seriös arbetsplats har uppfyllts i alla fall!

Timo har bland mycket annat i uppgift att granska ritningar över gång- och cykelvägar och anslutningar till busshållplatser och stationer så att de uppfyller krav på tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad ser han då för utmaningar i jobbet?

– Att regionen inte har full rådighet över exempelvis infrastrukturåtgärder gör att samarbetet med andra aktörer, som kommuner och Trafikverket, blir viktigt. Min förmåga att kommunicera varför våra intressen är viktiga för samhället sätts på prov.

Timo har gått civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle vid Uppsala universitet.

– Jag ville ha ett jobb där jag kan påverka samhället på ett sätt som är hållbart ur miljömässig, social och ekonomisk synvinkel. Om jag gör bra ifrån mig på mitt jobb är det bra för samhället.

– Hållplatser var ingenting jag tänkte var särskilt spännande innan jag började här. Men nu har jag insett hur viktigt att de är med välplanerade, funktionella och estetiskt tilltalande. Dels för att kollektivtrafiken ska anses attraktiv, dels för att alla potentiella resenärer ska kunna nyttja våra färdmedel. Det är en skön känsla att se den färdiga upprustade hållplatsen på plats!